DORADZTWO PERSONALNE

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE LUDŹMI

 • Audyt obszaru personalnego i rekomendacje
 • Opracowanie strategii personelnej wspierającej realizację celów biznesowych firmy
 • Wsparcie we wdrażaniu niezbędnych zmian

MODELE KOMPETENCYJNE BUDOWANE W OPARCIU O MISJĘ I WARTOŚCI FIRMY

 • Misja, wizja, wartości i strategia – co mówią na temat potrzebnych kompetencji?
 • Czy system rozwoju w firmie sprzyja budowaniu niezbędnych kompetencji i co zrobić, aby tak było?
 • Jaki model kompetencji będzie adekwatny dla firmy? (wywiady, focus grupy, ankiety)
 • Wdrożenie modelu do systemów działających w firmie (konferencje, warsztaty wdrożeniowe).

SYSTEM ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ PRACY

 • Architektura systemu – co ma się w nim znaleźć, aby pomagał zwięszać efektywność pracy i wspierał pracowników w rozwoju?
 • Nic o nas bez nas – czyli jak zbudować zaangażowanie interesariuszy systemu?
 • Nie tylko raz w roku – czyli wzmacnianie świadomości znaczenia bieżącej i wzajemnej informacji zwrotnej.
 • Wdrożenie systemu – warsztaty, webinary, spotkania indywidualne i grupowe, szkolenia, eventy wspierające… – czyli komunikacja i budowanie świadomości.
 • Żeby system żył – stworzenie mechanizmów powtarzalności i doskonalenia.